14 Col·leccions

14.10 Partitures musicals

14.10.11 Cançoner del Ripollès

 

L'Arxiu Comarcal del Ripollès conserva la documentació textual i musical coneguda com Cançoner del Ripollès, el primer recull col·lectiu de cançó tradicional aplegat al voltant del grup de folkloristes de Ripoll.

 

 

 

Cançoner del Ripollès

Maria Antònia Juan i Nebot, edició

Jordi Mascarella i Rovira, revisió dels textos

 

Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

Ripoll, 1998

ISBN: 84-922445-3-4

 

21 de març de 2006