El fons documental de l’Arxiu Comarcal del Ripollès està format, principalment, per la documentació procedent de l’Ajuntament de Ripoll i la de l’Arxiu Històric de Santa Maria de Ripoll, conegut també, com a Arxiu de Sant Pere o Arxiu-Museu de Ripoll. Progressivament, s’han anat integrant fons procedents d’altres institucions, empreses i particulars de la comarca del Ripollès.

La biblioteca auxiliar de l’Arxiu Comarcal del Ripollès disposa de més de 6400 registres (octubre, 2010), entre monografies, publicacions periòdiques, documents cartogràfics, articles i buidats d’altres publicacions. Aquest fons recull la producció editada a la comarca del Ripollès o, també, la que té alguna referència amb la comarca.
Us informem que l’Arxiu Comarcal no realitza cap tipus de préstec del seu fons.

El fons fotogràfic conservat a l'Arxiu Comarcal del Ripollès, actualment identificat i descrit (gener 2012), està format per 13.340 fotografies procedents, en la seva majoria, de l'antic Arxiu de Santa Maria de Ripoll (també conegut com Arxiu de Sant Pere de Ripoll) i de l'Ajuntament de Ripoll, ambdós arxius integrats a l'ACRI l'any 2001.

La col·lecció de premsa local i comarcal conservada a l’Arxiu Comarcal del Ripollès és una eina indispensable per a complementar la recerca a la comarca del Ripollès. La versió digital disponible (en format PDF) abasta el període cronològic comprès entre 1874 i 1984. Més de 43.000 pàgines de la història del Ripollès a la teva disposició.
Recordeu que també podeu accedir a aquesta hemeroteca des de XAC Premsa.

 
Consulta del catàleg de revistes i diaris
Premsa digitalitzada. SGDAP Girona
Consulta La Veu de Catalunya (1899-1937)

L'activitat municipal queda recollida principalment en els Llibres d'Acords o Llibres d'Actes Municipals; per mitjà d'aquests documents, hom pot resseguir la història del municipi, tant des d'un punt de vista administratiu, com per comprovar la transformació d'una població a través de l'activitat de la màxima institució del municipi. Gairebé 15.000 pàgines (febrer, 2008) de la nostra història a la teva disposició.